Inteligentní lednice

Cílem projektu je vytvořit koncept inteligentní lednice s využitím nejmodernějších technologií. Návrh počítá, že samotná aplikace poběží na LCD zabudovaným na přední vnější straně lednice.

Základní vlastnosti:

  • Magnetická tabule umožňuje přidávání poznámek
  • Jednoduché a rychlé přidání potravin do lednice pomocí mobilního telefonu. Při nakupování potraviny dojde k načtení čárového kódu prostřednictvím kamery telefonu.
  • Vzdálená správa lednice zprostředkuje přístup k nákupnímu košíku a poznámkám prostřednictvím mobilní aplikace.
  • Interaktivní reklama, která v rámci “spořiče obrazovky aplikace” umožňuje zobrazit akční letáky v okolí spotřebitele. Při diskusi s potenciálními spotřebiteli byla tato funkcionalita námi vyvíjeného software hodnocena velmi kladně. Letáky mohou být uživateli zobrazeny.
  • Menu pro správu lednice, potravin, receptů, poznámek a další (dle přání zákazníka).
  • Potraviny jsou kategorizovány a pro rychlé ovládání řazeny do snadno přístupných seznamů nejpoužívanějších potravin, potravin právě uchovávaných v lednici, řazené dle data spotřeby apod.
  • Správa receptů je provázána s aktuálně zakoupenými potravinami a uživatel snadno vidí, co může ze svých potravin uvařit či naopak jaké potraviny musí ještě dokoupuit.
  • Rychlé přidávání/odebírání potravin s využitím systému čtení čárových kódu (čtěte dále v sekci “Mobilní platforma”).
  • Včasné upozornění na potraviny blížící se konečnému datu spotřeby.

Ze studií ergonomie provedené také firmou Apple pro nejpohodlnější přímé ovládání aplikací vyšlo, že ideální rozměry LCD jsou kolem 9.7”. Pro náš koncept jsme tedy zvolili 10.1” LCD displej s kvalitní matricí a výbornými pozorovacími úhly. Povrch tvoří multidotekový kapacitní panel, při vývoji je tedy brána v potaz také možnost užití dotykových gest.

Za účelem využití v praxi je nutné, aby bylo ovládání aplikace jednoduché, intuitivní a nezatěžovalo uživatele.

Samotný výběr potravin z lednice lze po konzultaci se zákazníkem zefektivnit zabudováním čtečky čárových kódů do dveří lednic.  Poté nebude vyžadována takřka žádná časově náročná interakce mezi uživatelem a aplikací v lednici. Aplikace se v čase navíc může učit na základě jejího využití a bude-li uživatel stále vybírat průměrově podobné množství potraviny při každém jejím výběru, nebude po naučení systému potřebovat žádný čas ani pro drobnou korekturu množství vybrané potraviny (více v sekci “Mobilní platforma”).

Potraviny lze však vybírat i bez integrace čtečky čárových kódů a automatického učícího systému dostatečně rychle – aplikace je navržena tak, aby uživateli výběr zabral maximálně 1-3s času při interakci s aplikací pomocí dotykového displeje a navržených gest.

Aplikace upozorňuje uživatele na prošlé potraviny, jaké recepty je možno z nakoupených potravin udělat, případně navrhne, co musí uživatel dokoupit, aby mohl zhotovit oblíbený recept. Do budoucna lze umožnit nákup potravin z košíku v lednici online, dále například zavést prioritní zobrazení akčních letáků u spřátelených řetězců apod.

Jídlo
Recepty